LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2020) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
27/7
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 13h30’: Họp Chi bộ Đảng tại khối dân cư Đ/c Hải, Vĩnh, Sắc, Vũ, Hiền Tại khối 7
15h00’: Tham gia với Trung tâm VHTT-TDTT huyện duyệt văn nghệ tại khối 6 Đ/c Châu Tại khối 6
Thứ Ba
28/7
Sáng 07h30’: Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ, Trưởng các Đoàn thể TT; Đ/c Châu, Thắm; theo giấy mời Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00’: Làm việc về giao đất có thu tiền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Thu Trang , khối 2 Đ/c Hữu, Vũ Phòng TNMT huyện
Thứ Tư
29/7
Sáng 08h00’: Bàn giao công tác Chủ tịch UBND thị trấn Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ; Đ/c Hữu, Quynh, Vĩnh, Vinh, Sắc, Phượng, Loan, Thắm Hội trường UBND thị trấn
08h30’: Dự họp BCĐ huyện về phòng, chống dịch Covid-19 Đ/c Châu Phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện
Chiều 13h30’: Làm việc với Hội CCB huyện Đ/c Luân Hội CCB huyện
Thứ Năm
30/7
Sáng 07h30’: Họp Tổ đại biểu Đại hội ĐB Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, NK 2020-2025 Đ/c Khoa Tại Huyện ủy
07h00’: Nắm tình hình Chi hội CCB khối 1 Đ/c Luân Tại khối 1
08h30’: Phối hợp chi trả tiền thưởng tiến độ GPMB Km 2, đường Hùng Vương          Đ/c Vũ Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30’: Dự Đại hội ĐB Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, NK 2020-2025 (03 ngày) Đ/c Khoa, Hải, Anh, Bạch, Châu Vĩnh,Yến, Hưng, Loan Hội trường UBND huyện
Thứ Sáu
31/7
Sáng 07h30’: Tập huấn chuyên sâu ứng dụng Phần mềm Một cửa điện tử đối với lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch (01 ngày) (đã hoãn) Đ/c Luận Tại TP. Đông Hà
Chiều 14h00’: Phối hợp chi trả dịch vụ môi trường rừng Đ/c Vũ Hội trường UBND thị trấn
Thứ Bảy
01/8
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
Tối 19h30’: Dự buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng thành công ĐHĐB Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, NK 2020-2025 (đã hoãn) Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TT; Nhân dân thị trấn Trung tâm VHTT-TDTT huyện
Chủ Nhật
02/8
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID