LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 30/7 đến ngày 03/8/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
30/7
Sáng 8h00: Dự họp HĐND huyện (02 ngày) Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
8h00: Dự phiên làm việc thẩm định hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất của ông Trần Minh Phước khối 2, thị trấn Khe Sanh Đ/c Thanh, Vũ Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
31/7
Sáng 7h30’: Dự xét sử sơ thẩm tại TAND tỉnh Quảng Trị Đ/c Thanh Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị, TP Đông Hà
Chiều  
15h00’: Dự Lễ công bố quyết định và trao giẩy chứng nhận chỉ dẫn địa lý hạt tiêu Quảng Trị và nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận các đặc sản mang yếu tố địa danh
Đ/c Thanh Khách sạn Sài Gòn Đông Hà, TP. Đông Hà
Thứ 4
01/8
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
02/8
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
03/8
Sáng 8h00: Dự Hội nghị sơ kết công tác ATGT 6 tháng đầu năm 2018 Đ/c Quynh, Luyện Hội trường UBND huyện
Chiều 15h00:  Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID