LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 17/7 ĐẾN NGÀY 28/7/2017)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
24/7
Sáng 7h30: Làm việc với hạt kiểm lâm huyện về vấn đề cây bóng mát
 
Đ/c Thanh Hạt Kiểm lâm huyện
Chiều - 13h30: Họp bàn tổ chức Lễ phát động hướng ứng "Ngày toàn dân phòng chống mua bán người" Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Trang hoàng hội trường chuẩn bị tổ chức Gặp mặt kỷ niêm 70 năm ngày 27/7 Toàn thể cán bộ, công chức UBND Hội trường Nhà Văn hóa thông tin huyện
Thứ 3
25/7
Sáng 7h30: Tổ chức gặp mặt kỷ niêm 70 năm ngày 27/7 Toàn thể cán bộ, công chức UBND Hội trường Nhà Văn hóa thông tin huyện
 07h30: Dự Tập huấn chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm Đ/c Vũ UBND xã Tân Liên
 10h00: Dự bàn giao nhà tình nghĩa cảu Bà Huệ tại khối 3B do tòa an tỉnh Quảng Trị đầu tư Đ/c Thanh Nhà bà Huệ Khối 3B
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
26/7
Sáng 7h30: làm việc với ngân hàng chính sách về các hộ nợ động Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
  14h00 Họp chi bộ cơ quan Toàn thể đảng viên trong chi bộ Hội trường UBND thị trấn
Chiều 17h00: Dự lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ nhân kỷ niệm 70 năm ngày TB-LS Toàn thể cán bộ, công chức UBND Nghĩa trang Liệt sỹ huyện
Thứ 5
27/7
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
28/7
Sáng  Làm việc chuyên môn    
Chiều  
16h00: Hội ý giao ban tuần
Toàn thể cán bộ, công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 
 
 
 
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID