LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
02/8
Sáng  Làm việc chuyên môn    
Chiều  -14h00p: Giải quyết đơn kiến nghị của công dân Đ/c: Châu, Vũ Khối 1
 -14h00p: Kiểm tra hiện trường và giải quyết vướng mắc đường Nguyễn Đình Chiểu Đ/c: Hữu Thực địa và Hội trường UBND huyện
Thứ Ba
03/8
Sáng  Làm việc chuyên môn    
Chiều  Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
04/8
Sáng -14h00p: Vận động mặt bằng thi công nâng cấp công trình điện Đ/c: Dũng Thực địa
Chiều  Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
05/8
Sáng  -8h00p: Giải quyết kiến nghị của cử tri Đ/c: Hữu, Vũ Hội trường UBND thị trấn
Chiều -14h00p: Thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Khe Sanh (lần thứ 2) Đ/c: Hữu
 
Trụ sở HĐND&UBND huyện
Thứ Sáu
06/8
Sáng  -8h00p: Giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB Đ/c: Hữu Phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND huyện
Chiều   -14h00p: Giải quyết đơn kiếm nghị của công dân  
Đ/c: Hữu, Vũ
 
Hội trường phòng Tài nguyên &Môi trường
Thứ Bảy
07/8
Sáng  Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
Chủ nhật
08//8
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    

 


Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID