LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 03/8 đến ngày 07/8/2020) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
03/8
Sáng 7h00’: Chào cờ đầu tháng 8 năm 2020 Toàn thể CB, Cc cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30’: Thăm hỏi động viên các hộ gia đình hội viên  phụ nữ bị thiệt hại tài sản do cháy chợ Ka Rôn Đ/c Yến, Đào Tại khối 4
13h00’: Nhận mệnh lệnh Đ/c Vĩnh Tại BCH Quân sự huyện
15h00’: Hội ý tuần UBND thị trấn CB, CC UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ Ba
04/8
Sáng 8h30’: Giao dịch tại Ngân hàng NN huyện Đ/ Phượng Ngân hàng NN huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
05/8
Sáng 8h30’: Giải quyết đơn kiến nghị của công dân Đ/c Châu, Vũ, Dũng Tại khối 1
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
06/8
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
07/8
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ Bảy
09/8
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
Chủ Nhật
02/8
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID