LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 06/8 đến ngày 10/8/2018) (Lịch phát lần thứ hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
06/8
Sáng 7h00: Chào cờ đầu tháng 8/2018 Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
8h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em Đ/c Quynh Trụ sở Trung tâm Viettel huyện Hướng Hóa
7h30: Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý chức danh PCT UBND cấp xã (15 ngày) Đ/c Thanh Trường Chính trị Lê Duẩn, TP Đông Hà
8h00: Nghiệm thu nhà đối tượng chính sách tại khối 6 Đ/c Lan, Dũng, Sắc, theo giấy mời Tại khối 6
Chiều 14h00: Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống điện chiếu sáng đường Nguyễn Đình Chiểu, khối 3B Đ/c Quynh, Dũng, Sắc, theo giấy mời Tại thực địa đường Nguyễn Đình chiểu khối 3B
15h00: Dự bàn giao tuyến và các giới hạn phạm vi thi công công trình đường Nguyễn Đình Chiểu khối 3B Đ/c Quynh, Dũng Tại thực địa đường Nguyễn Đình chiểu khối 3B
Thứ 3
07/8
Sáng 8h30’: Dự làm việc thống nhất một số nội dung liên quan công tác GPMB thực hiện đường Hùng Vương (giai đoạn 2) thuộc dự án GMS Đ/c Vũ Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất
Chiều  
14h00’: Nghiệm thu biển tên đường trên địa bàn
Đ/c Quynh, Dũng, Sắc, theo giấy mời Tại Trụ sở UBND thị trấn
(sau đó đi thực địa)
14h00: Dự cuộc họp phổ biến một số nội dung liên quan đến công tác GPMB đường Hùng Vương (giai đoạn 2) thuộc dự án GMS Đ/c Quynh, Vũ Tại Nhà sinh hoạt cộng đồng khối 7
Thứ 4
08/8
Sáng 8h00: Dự kiểm tra, xác minh tại thực địa khu đất liên quan đến hồ sơ xin cấp Giấy CNQSD đất của ông Trần Minh Phước Đ/c Vũ Tại thực địa khu đất, khối 2 thị trấn Khe Sanh
Chiều  
Làm việc chuyên môn
   
Thứ 5
09/8
Sáng 7h30: Tham gia học Nghị quyết TW 7 Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
10/8
Sáng 8h00: Làm việc với Đài Truyền hình tỉnh Quảng Trị Đ/c Quynh Trụ sở UBND thị trấn
Chiều 13h30: Họp UBND thị trấn tháng 8 năm 2018
 
Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID