LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 09/8/2021 đến ngLỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021)ày 15/8/2021)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
09/8
Sáng  Làm việc chuyên môn    
Chiều  Làm việc chuyên môn    
Thứ Ba
10/8
Sáng  -8h30p: Công tác GPMB tại tuyến đường khối 4 Đ/c: Hữu, Vũ Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện
Chiều    -14h00p: Họp trực tuyến phòng, chống Covid-19 Đ/c: Hữu Trụ sở HĐND và UBND huyện
Thứ Tư
11/8
Sáng   - 8h00p: Dự khởi công xây dựng nhà ở hộ nghèo hộ ông Hồ Văn Chin Đ/c: Yến Khối 6
  -8h30p: Giải quyết đơn kiến nghị của công dân Đ/c: Châu, Vũ Khối 2
 -8h30p: Lễ hưởng ứng hỗ trợ bị ảnh hưởng dịch Covid-19 Đ/c: Vĩnh BCH Quân sự huyện
Chiều -15h30p: Họp triển khai các chính sách hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 Đ/c: Châu, Lan Hội trường UBND TT
Thứ Năm
12/8
Sáng  -8h00p: Kỳ họp thứ ba HĐND huyện Đ/c: Khoa Hội trường Huyện ủy (Tầng 3, Nhà B)
-8h00p: Kỳ họp thứ ba HĐND huyện Đ/c: Yến, Tuấn Trụ sở HĐND&UBND huyện
Chiều  Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
13/8
Sáng  -8h00p: Kỳ họp thứ ba HĐND huyện Đ/c: Khoa Hội trường Huyện ủy (Tầng 3, Nhà B)
-8h00p: Kỳ họp thứ ba HĐND huyện Đ/c: Yến, Tuấn Trụ sở HĐND&UBND huyện
Chiều  Làm việc chuyên môn    
Thứ Bảy
14/8
Sáng  Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
Chủ nhật
15//8
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID