LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
13/8
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
14/8
Sáng 8h00’: Tập huấn công tác CCHC (02 ngày) Đ/c Vũ Tại TP. Đông Hà
8h00’: Dự kiểm tra của Phòng TN-MT huyện về   Công ty CP Tân Lâm,
khối 1 TT Khe Sanh
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
15/8
Sáng 7h30’: Tập huấn nghề Công tác xã hội (01 ngày) Đ/c Lan Tại Khách sạn
Khánh Phương, Khe Sanh
Chiều  
Làm việc chuyên môn
   
Thứ 5
16/8
Sáng 8h00: Tập huấn công tác CCHC (02 ngày) Đ/c Thắm Tại TP. Đông Hà
8h30’: Dự kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng của các tổ chức phải di dời để GPMB đường Hùng Vương (giao đoạn 2) Đ/c Vũ Tại thực địa
Chiều 14h00’: Dự họp về tiến độ cấp GCN QSD đất ở thị trấn Khe Sanh Đ/c Quynh Phòng giao ban,
UBND huyện
Thứ 6
17/8
Sáng 8h00’: Dự làm việc với Đoàn kiểm tra Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Trị Đ/c Quynh Tại các xã, TT, đi thực tế
8h30’: Dự làm việc giải quyết vướng mắc liên quan GPMB thực hiện dự án GMS, hạng mục đường Hùng Vương Đ/c Vũ Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00’: Dự kiểm tra của Phòng TN-MT huyện Đ/c Vũ Công ty Cao su Khe Sanh, khối 4, TT Khe Sanh
15h00: Hội ý tuần
 
Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID