LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 34 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
16/8
Sáng   -8h00p: Xử lý công trình xây dựng vi phạm Đ/c: Dũng Khối 2
Chiều   -14h00p: Kiểm tra thực tế GPMB GMS Đ/c: Hữu Khối 4
Thứ Ba
17/8
Sáng  -8h00p: Họp đoàn tuyên truyền vận động GPMB - Thành viên đoàn Hội trường UBND thị trấn
  -8h30p: Kiểm tra công tác nghiệm thu đập thủy lợi khối 7 trước khi bàn giao Đ/c: Châu Thực địa
 -10h00p: Làm việc với phòng quy hoạch Sở xây dựng Đ/c: Hữu  
Chiều   -14h00p: Làm việc giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB Đ/c: Hữu Phòng họp số 1, trụ sở HĐND&UBND huyện
-14h00p: Phối hợp làm việc tại đường 587 Đ/c: Châu Thực địa
Thứ Tư
18/8
Sáng  -8h00p: Họp UBND phiên thường kỳ tháng 8/2021
(HOÃN)
- Đảng ủy, HĐND
- Công an, Quân sự, BVDP, Trạm y tế, Công chức, Cán bộ khuyến nông, Thú y, Văn thư lưu trữ
Hội trường UBND thị trấn
 -8h00p: Làm việc với Ban QLDA GMS Đ/c: Hữu Thực địa
 -8h00p: Xử lý công trình xây dựng vi phạm Đ/c: Dũng Khối 2
  -8h00p: Tập huấn công tác kiểm soát TTHC - Đ/c: Loan Hội trường UBND huyện
Chiều   -13h30p: Tập huấn quy trình chứng thực bản sao điện tử - Đ/c: Bình Hội trường UBND huyện
Thứ Năm
19/8
Sáng   -8h00p: Họp BTV Đảng ủy - BTV Đảng ủy Hội trường UBND thị trấn
 -8h00p: Duyệt quyết toán Đ/c: Hữu, Huệ Phòng tài chính
Chiều   -14h00p: Làm việc về công tác GPMB thuộc dự án mở rộng khu dân cư khối 1 Thành viên đoàn vận động GPMB Khối 1
Thứ Sáu
20/8
Sáng  Làm việc chuyên môn    
Chiều  Làm việc chuyên môn    
Thứ Bảy
21/8
Sáng  Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
Chủ nhật
22//8
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID