LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 34 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 19/8 đến ngày 23/8/2019) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
19/8
Sáng 7h00’: Tập huấn kiểm kê đất đai Đ/c Vũ KS. Khánh Phương
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
20/8
Sáng 8h00’: hội ý tuần UBND thị trấn Toàn thể CB, CC UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
21/8
Sáng 8h00’: Tham gia xác định diện tích đường giao thông (đường khối) theo đơn kiến nghị của ông Nguyễn Gia Hồng, khối 5 Đ/c Vũ Tại khối 5
8h00’: Tham dự lớp bồi dưỡng chuyên sâu thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg (03 ngày) Đ/c Sắc Tại thị xã Quảng Trị
7h00’: Làm việc với Chi hội CCB khối 6 Đ/c Luân Tại khối 6
Chiều 13h30’: Đi về khu dân cư nắm bắt tình hình khối 3A Đ/c Anh Tại Khối 3A
13h30’: Làm việc với thường trực Hội Cựu chiến binh huyện Đ/c Luân Tại cơ quan Hội CCB huyện
Thứ 5
22/8
Sáng 8h00’: Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng  Trị năm 2019 (02 ngày)  
Đ/c Châu
TP. Đông Hà
8h00’: Làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác GPMB thực hiện dự án: Sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị  
Đ/c Vũ
Tại BQL Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện
 
7h00’: Kiểm tra sức khỏe cán bộ chủ chốt
Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT thị trấn Trung tâm Y tế huyện
7h00’: Làm việc với Chi hội CCB khối 3A Đ/c Luân Tại Khối 3A
Chiều 14h00’: Dự hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 Đ/c Thanh Hội trường UBND huyện
13h30’: Họp kiện toàn và thông qua quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 của Ban Vận động  Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn Ban Vận động Quỹ “VNN” thị trấn Hội trường UBND thị trấn
13h30’: Làm việc với Chi hội CCB khối 3B Đ/c Luân Tại Khối 3B
Thứ 6
23/8
Sáng 7h00’: Tham gia hiến máu Đ/c Bạch Nhà thi đấu TDTT huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID