LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 34 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 14/8 ĐẾN NGÀY 18/8/2017) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
14/8
Sáng 8h00: Họp giao ban tháng Toàn thể cán bộ công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
15/8
Sáng 7h00: Ra quân giải quyết các trường hợp buôn bán lấn chiếm vĩa hè Khu vực Chợ Khe Sanh Đ/c Thanh, Châu Dũng Trước chợ Khe Sanh
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
16/8
Sáng 7h30: Tham gia học lớp Trung cấp LLCT (Thời gian từ ngày 16/8 đến ngày 23/8/2017) Đ/c Loan Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện
7h30: Tham dự Đại Hội Hội Bộ đội trưởng sơn thị trấn lần thứ II, Nhiệm 2017 - 2022 Đ/c Thanh Nhà học tập cộng đồng khối 3B
8h00: Cùng TAND tỉnh tham gia chứng kiến xem xét thẩm định Đ/c Vũ Khối 3B
8h00: Tham gia đoàn kiểm tra của Đảng ủy thị trấn tại khối 6 Đ/c Quynh Nhà học tập cộng đồng khối 6
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
17/8
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
18/8
Sáng 8h00: Kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân tại khối 2, thị trấn Khe Sanh
 
Đ/c Thanh, Linh, Vũ, Lan, Dũng, Châu Nhà học tập cộng đồng khối 2
  8h00: Tham gia hội thẩm  tại tòa Đ/c Quynh Tòa án huyện
Chiều 16h30: Giao bàn tuần Toàn thể cán bộ công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID