LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 35 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 27/8 đến ngày 31/8/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
27/8
Sáng 8h00’:Tổ chức hòa giải về đất đai tại khối 4 theo đơn đề nghị của bà Phan Thị Thái Lan khối 4 Đ/c Thanh, Vũ Hội trường UBND thị trấn
Chiều  
14h00: Họp Chi bộ cơ quan thị trấn
  Hội trường UBND thị trấn
 
14h00: Họp về công tác giải tỏa tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn thị trấn
Đ/c Quynh, Thanh, Dũng, Thắm, Trưởng, Phó CATT, Trưởng, Phó Ban BVDP TT, Khối trưởng khối 1, 2 và 3A Trụ sở UBND thị trấn
Thứ 3
28/8
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều  
Làm việc chuyên môn
   
Thứ 4
29/8
Sáng 8h00’: Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội (03 ngày) Đ/c Lan Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Trị
Chiều  
14h00: Họp về việc thanh lý trụ tên đường cũ hư hỏng
Đ/c Quynh, Sắc, Luận, Thắm, theo Giấy mời Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
30/8
Sáng 8h00: Dự lớp tập huấn về nghiệp vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng năm 2018 (02 ngày) Đ/c Dũng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị
7h30’: 7h30’: Dự kiểm tra, giám sát của thành viên BĐD Ngân hàng CSXH huyện năm 2018 (01 ngày) Đ/c Quynh, Lan, theo TB Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
31/8
Sáng 7h30’: Tổ chức tập huấn cho Tổ hòa giải các khối Đ/c Luận Hội trường UBND thị trấn
8h00’: Dự làm việc về kiểm tra, khảo sát thực địa khu đất của ông Nguyễn Bình Giã và ông Trần Trọng Thu ở khối 3B Đ/c Thanh, Vũ Tại Phòng TNMT và đi thực địa
8h00’: Dự Hội nghị đánh giá thực hiện sản xuất thu mua cà phê Đ/c Quynh
 
Hội trường UBND huyện
Chiều 13h30’: Dự Hội nghị xây dựng Kế hoạch năm học 2018-2019 Đ/c Quynh Trường THCS Khe Sanh
13h30’: Dự Hội nghị  cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019 Đ/c Thanh Trường Mầm non
 Bình Minh Khe Sanh
15h00: Hội ý tuần
 
Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Trụ sở UBND thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID