LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 36 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 03/9 đến ngày 07/9/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
23/9
Sáng Nghỉ bù Lễ 02/9    
Chiều Nghỉ bù Lễ 02/9    
Thứ 3
04/9
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều  
Làm việc chuyên môn
   
Thứ 4
05/9
Sáng 7h30’: Dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Trường THCS Khe Sanh Đ/c Quynh Tại Trường THCS Khe Sanh
7h30’: Dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Trường Mầm non Hiệp Đức Đ/c Thanh Tại Trường Mầm non Hiệp Đức
7h00’: Dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Trường THPT Hướng Hóa Đ/c Vĩnh Tại Trường THPT Hướng Hóa
8h00’: Dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Trường PTDT nội trú Hướng Hóa Đ/c Luyện Tại Trường PTDT nội trú
Hướng Hóa
Chiều 14h00: Họp thống nhất về khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh – Giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968-09/7/2018) và đón nhận danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2015-2017 Đ/c Quynh, Thanh, Thắm, theo giấy mời Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
06/9
Sáng  
Làm việc chuyên môn
   
Chiều 14h00’: Họp Ban giảm nghèo thị trấn Đ/c Thanh, Lan, Luận, Sắc, Thắm,  theo giấy mời Hội trường UBND thị trấn
15h00’: Họp Hội đồng xét duyệt bảo trợ xã hội thị trấn Đ/c Thanh, Lan, Luận, Thắm,  theo giấy mời Hội trường UBND thị trấn
Thứ 6
07/9
Sáng 8h00’: Tập huấn về công tác số hóa truyền hình mặt đất năm 2018 (01 ngày) Đ/c Thanh, Châu Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Hướng Hóa
Chiều 15h00: Hội ý tuần
 
Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Trụ sở UBND thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID