LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 36 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 28/8 ĐẾN NGÀY 01/9/2017) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
28/8
Sáng 8h00: Tổ chức phát động làng không sinh con thứ 3 tại khối 7 Đ/c Thanh, Châu,Loan, Vĩnh Nhà học tập cộng đồng khối 7
Chiều 14h00: Sinh hoạt chi bộ cơ quan Toàn đảng viên trong chi bộ Hội trường UBND thị trấn
14h00: Tham dự hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017 – 2018 Đ/c Quynh Trường MNBM Khe Sanh
Thứ 3
29/8
Sáng 7h00: Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tương 4 ( thời gian từ ngày 29 – 30/8) Đ/c Quynh, Thanh, Vĩnh Hội trường UBND thị trấn
8h00: Tham gia giải quyết tranh chấp đất đai theo đơn của Bà Đoàn Thị Lĩnh – Khối 3B Đ/c Vũ Tại địa điểm tranh chấp
9h00: Họp giải quyết một số vướng mắc liên quan đến di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật Đ/c Thanh Phòng họp TT PTQĐ huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
30/8
Sáng Làm việc chuyên môn    
    14h00: Tham dự hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017 – 2018 Đ/c Thanh Trường THCS Khe Sanh
Thứ 5
31/8
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 14h00:Tham dự hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017 – 2018 Đ/c Quynh Trường tiểu học số 2 Khe Sanh
14h00: Bàn giao cây giống của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho nhân dân khối 6 Đ/c ……., Vũ, Sắc Nhà học tập cộng đồng khối 6
14h00:Tham dự hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017 – 2018 Đ/c Thanh Trường MN Hiệp Đức
Thứ 6
01/9
Sáng 7h30: Tham gia học lớp Trung cấp LLCT (Thời gian từ ngày 01/9 đến ngày 27/9/2017) Đ/c Loan Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện
Chiều 16h00: Giao bàn tuần Toàn thể cán bộ công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID