LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 37 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
06/9
Sáng -8h00p: Trao địa chỉ nhân đạo - Đ/c: Yến Trường THCS Khe Sanh
 -10h00p: Giao ban tuần - Đ/c: Hữu, Châu, công chức Hội trường UBND TT
Chiều Làm việc chuyên môn    
Tối -19h00p: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị trấn - Đ/c: Châu, Luận, Tuấn, Dũng, Vĩnh, hưng, CA thị trấn Các cơ sở kinh doanh
Thứ Ba
07/9
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ Tư
08/9
Sáng  -8h00p: Nghiệm thu nhà ở HN, HCN (cả ngày) - Đ/c: Yến, Tuấn, Thiệu Khối 1, 2, 3B, 6, 7
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ Năm
09/9
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
10/9
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ Bảy
11/9
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
Chủ nhật
12/9
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID