LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 37 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 07/9 đến ngày 13/9/2020) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
07/9
Sáng 07h00’: Chào cờ đầu tháng 9 năm 2020 Toàn thể CB, CC cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
07h30’: Hội ý tuần UBND thị trấn CB, CC UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30’: Làm việc tại BCH Quân sự huyện Đ/c Vĩnh, Tuấn, Huy Tại BCH Quân sự huyện
14h00’: Thực hiện giám sát tại khối dân cư Đ/c Khoa, Bạch, Anh, Hưng, Loan Tại khối 4
Thứ Ba
08/9
Sáng 08h00’: Làm việc với khối 3B về tình hình KTXH, ANTT Đ/c Hữu, Sắc, Phượng, Dũng, Vũ Tại khối 3B
Chiều 14h00’: Thực hiện giám sát tại khối dân cư Đ/c Khoa, Bạch, Anh, Hưng, Loan Tại khối 5
15h00’: Nghiệm thu công trình đường bê tông đi khu sản xuất khối 6 Đại diện Đảng ủy, HĐND; CT UBMT; Ban giám sát cộng đồng TT; lãnh đạo UBND TT, Đ/c Dũng, Sắc; theo Giấy mời Tại khối 6
13h30’: Dự họp BCH Huyện Đoàn Đ/c Tuấn Tại Huyện Đoàn Hướng Hóa
Thứ Tư
09/9
Sáng 07h00’: Tập huấn công tác Hội chuẩn bị Đại hội ĐB phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 (02 ngày) Đ/c Yến, Đào Tại cửa hàng Vietel, số 77 Lê Duẩn, TT Khe Sanh
Chiều 14h00’: Thực hiện giám sát tại khối dân cư Đ/c Khoa, Bạch, Anh, Hưng, Loan Tại khối 6
14h00’: Họp xét hồ sơ đề nghị của công dân Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ Năm
10/9
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 14h00’: Thực hiện giám sát tại khối dân cư Đ/c Khoa, Bạch, Anh, Hưng, Loan Tại khối 7
Thứ Sáu
11/9
Sáng 08h00’:Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch năm 2020 Đ/c Ly Tại Chi cục T
hống kê huyện
Chiều 14h00’: Họp UBND thị trấn tháng 9/2020 (phiên mở rộng) Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBMT, các đoàn thể TT; CB, CC UBND TT; theo Giấy mời Hội trường UBND thị trấn
Thứ Bảy
12/9
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
Chủ Nhật
13/9
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID