LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 37 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 10/9 đến ngày 14/9/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
10/9
Sáng  
7h30’: Hội nghị Giáo dục năm học 2018-2019
Hội đồng Giáo dục thị trấn, theo giấy mời Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30’: Hội nghị sơ kết tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm 2018 và tổng kết công tác tổ chức Lễ của thị trấn Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn, theo giấy mời Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
11/9
Sáng 7h30’: Tham gia tập huấn vẽ sơ đồ nền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Đ/c Dũng, Thắm Chi cục Thống kê huyện
8h00’: Họp về thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại khối 6 Đ/c Thanh, Vũ Tại khối 6
Chiều  
Làm việc chuyên môn
   
Thứ 4
12/9
Sáng 8h00’: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện Đ/c Quynh, Thanh Hội trường UBND huyện
Chiều  
Làm việc chuyên môn
   
Thứ 5
13/9
Sáng  
8h00: Dự Hội nghị sơ kết 10 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”
Đ/c Quynh, Vĩnh, Luyện Hội trường UBND huyện
8h00: Tham gia xác minh theo đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai của ông Huỳnh Anh Nam khối 4 Đ/c Vũ Tại thực địa khối 4
Chiều 14h00’: Dự họp về công tác GPMB thực hiện dự án GMS, hạng mục Đường Khối 4 Đ/c Thanh, Vũ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và đi thực địa
15h00: Dự công bố Quyết định kiểm tra Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh Đ/c Thanh Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh
Thứ 6
14/9
Sáng  
Làm việc chuyên môn
   
Chiều 13h30: Dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ (đợt 2) Đ/c Thanh, Vĩnh, Lan, khối trưởng, theo giấy mời Hội trường UBND huyện
15h00: Hội ý tuần
 
Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Trụ sở UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID