LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 38 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 17/9 đến ngày 21/9/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
17/9
Sáng  
Làm việc chuyên môn
   
Chiều 13h30’: Làm việc với đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Đ/c Quynh, Lan Trụ sở UBND thị trấn
Thứ 3
18/9
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều  
13h30: Họp về công tác lập sơ đồ nền chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Đ/c Thanh, BCĐ Tổng điều tra, khối trưởng các khối dân cư Hội trường UBND thị trấn
Thứ 4
19/9
Sáng 8h00’: Tập huấn nghiệp vụ quản lý đất đai và đo đạc (02 ngày) Đ/c Vũ TP. Đông Hà
8h00: Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở năm 2018 (03 ngày) Đ/c Châu TP. Đông Hà
Làm việc với Đoàn giải tỏa hành lang ATGT đường bộ của huyện Đ/c Thanh, Dũng, CATT  
Chiều  
Làm việc chuyên môn
   
Thứ 5
20/9
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
21/9
Sáng  
7h30: Tập huấn triển khai khảo sát, thu thập thông tin về người khuyết tật
Đ/c Lan, Nhớ Tại Khách sạn Khánh Phương, Khe Sanh
Chiều 15h00: Hội ý tuần
 
Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Trụ sở UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID