LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
20/9
Sáng  -8h00p: Họp BTV Đảng uỷ - BTV Đảng uỷ Hội trưởng UBND thị trấn
Chiều -14h00p: Kiểm tra thực tế hệ thống thoát nước khối 4 - Đ/c: Châu, Dũng Khối 4
Thứ Ba
21/9
Sáng  - 8h00p: Xử lý vướng mắc GPMB đường điện khối 6 - Đ/c: Châu, Dũng Khối 6
 -8h00p: Kiểm kê đường Nguyễn Khuyến - Đ/c: Vũ Khối 3B
Chiều  -14h00p: Thẩm định, hồ sơ, kiểm tra thực địa thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Đ/c: Vũ Khối 5
-14h00p: Làm việc với nhóm trẻ Lạc Việt - Đ/c: Châu, Phương Khối 2
Thứ Tư
22/9
Sáng  -8h00p: Đo toạ độ vẽ bản đồ quy tập - Đ/c: Vĩnh, Huy Toàn thị trấn
Chiều  -14h00p: Kiểm tra chi bộ trường MN Hiệp Đức - Đ/c: Khoa, Hữu, Hải, Yến Trường MN Hiệp Đức
 - 14h00p: Rà soát, thống kê các đơn vị giao -  nhận hàng hoá trên địa bàn thị trấn - Đ/c: Dũng Toàn thị trấn
 -15h00p: Họp rà soát hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch Covid- 19 - Hội đồng rà soát Hội trưởng UBND thị trấn
Thứ Năm
23/9
Sáng  -8h00p: Họp BCH Đảng uỷ - BCH Đảng uỷ Hội trưởng UBND thị trấn
 -8h30: Hội thẩm nhân dân - Đ/c: Bình Toàn án nhân dân huyện
Chiều  Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
24/9
Sáng  - 8h00p: Triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ tổng rà soát HN, HCN giai đoạn 2022-2025 - Đ/c: Châu, Lan Hội trưởng trụ sở HĐND&UBND huyện
Chiều -14h00p: BTV Đảng uỷ làm việc với BT, PBT chi bộ khối 7 - BTV Đảng uỷ Hội trưởng UBND thị trấn
Thứ Bảy
25/9
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    
Chủ nhật
26/9
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID