LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 39 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 24/9 đến ngày 28/9/2018) (Lịch phát lần thứ ba)

 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
24/9
Sáng 7h30: Tham gia tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác năm 2018 (01 ngày) Đ/c Thanh, Thắm, Bình, Luận Tại TP. Đông Hà
7h00: Dự “Vui Tết Trung thu” năm học 2018-2019 của Trường THCS Khe Sanh Đ/c Quynh Trường THCS Khe Sanh
Chiều 15h00: Dự “Vui Tết Trung thu” năm học 2018-2019 của Trường Mầm non Khe Sanh Đ/c Quynh Trường Mầm non Khe Sanh
15h00: Dự “Vui Tết Trung thu” năm học 2018-2019 của Trường Mầm non Hiệp Đức Đ/c Bạch Trường Mầm non Hiệp Đức
15h00: Dự “Vui Tết Trung thu” năm học 2018-2019 của Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh Đ/c Khoa Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh
15h00: Dự “Vui Tết Trung thu” năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh Đ/c Hải Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh
15h00: Dự “Vui Tết Trung thu” năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh Đ/c Anh Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh
Thứ 3
25/9
Sáng 8h00: Dự buổi nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy điện gió tại huyện Hướng Hóa Đ/c Quynh Tại UBND huyện Hướng Hóa sau đó đi thực tế
Chiều  
Làm việc chuyên môn
   
Thứ 4
26/9
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều  
14h00: Dự họp thống nhất phương án cho thuê lô quầy kinh doanh tại chợ Khe Sanh và chợ Tân Lập
Đ/c Thanh Phòng TC-KH huyện
 
14h00: Dự họp giải quyết đất của các hộ dân ở khối 3B
Đ/c  Thanh, Dũng, Vũ Phòng TN-MT huyện
 
 
14h00: Làm việc với đoàn kiểm tra của huyện về công tác đảm bảo an toàn giao thông
Đ/c Quynh, Luyện, Dũng; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội thị trấn Trụ sở UBND thị trấn
Thứ 5
27/9
Sáng 7h00: Sinh hoạt Chi bộ cơ quan thị trấn Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan Hội trường UBND thị trấn
8h00: Tham gia Tổ công tác liên ngành của huyện  kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế (02 ngày) Đ/c Dũng, 02 CB CATT Tập trung tại trụ sở
 Chi cục Thuế huyện
Chiều 14h00: Dự giao ban Cụm ATLT-SSCĐ và ANTT quý III năm 2018 Đ/c Quynh, Vĩnh, Luyện, theo Giấy mời Trụ sở UBND xã Húc
Thứ 6
28/9
Sáng 7h30: Dự tập huấn điều tra các cơ sở SXKD cá thể năm 2018 Đ/c Ly Thống kê tỉnh QT
8h00: Làm việc về thống nhất mốc giới, ranh giới sử dụng đất theo đề nghị của các hộ gia đình tại biên bản hòa giải ngày 27/8/2018 Đ/c Thanh, Vũ Tại thửa đất của bà Phan thị Thái Lan,
 khối 4
Chiều 15h00: Hội ý tuần
 
Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Trụ sở UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID