LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 40 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020) (Lịch phát lần thứ ba)

                     LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 40 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

(Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020

(Lịch phát lần thứ ba)

 

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
21/9
Sáng  - 08h00p: Tập huấn phòng chống mại dâm, tệ nạn và buôn bán người Đ/c: Hưng, Cuông UBMT huyện
- 08h00p: Họp ban Thường vụ Đảng ủy Đ/c: Hữu, Hải, Vinh, Yến Hội trường UBND thị trấn
- 10h30p: Hội ý đầu tuần CB,CC UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều - 08h00p: Họp Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đ/c: Hưng UBMT huyện
- 14h00p: Tham gia nghiệm thu đường Hà Huy Tập Đ/c: Hữu, Dũng Hội trường UBND huyện
- 14h00p: Họp Ban thường vụ Hội Cựu chiến binh Đ/c: Luân Phòng làm việc Hội CCB thị trấn
Thứ Ba
22/9
Sáng - 07h30p: Kiểm tra sử dụng vốn tại khối 4 Đ/c: Luân Khối 4
Chiều - 14h00p: Hội ý đoàn kiểm tra về kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2020 Đ/c: Dũng Phòng TC-KH huyện
- 13h30phút: Dự hội nghị viên chức Đ/c: Hưng, Anh, Hải Trường Tiểu học số 2
Thứ Tư
23/9
Sáng - 13h30p: Nắm tình hình cán bộ nguồn Đ/c: Luân, Biên Khối 2
- 08h00p: Hợp ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Đ/c: Hữu, Châu Hội trường UBND thị trấn
Chiều - 13 giờ 30 phút: Dự hội nghị viên chức trường Tiểu học số 1 Đ/c: Châu, Hải Trường Tiểu học số 1
- 14h00p: Họp BCH Hội LHPN thị trấn   Phòng làm việc Hội LHPN thị trấn
- 14h00p: Xử lý nợ xấu tại Khối 3A (1 ngày) Đ/c: Hưng Khối 3A
- 14h00p: Làm việc với Hội CCB huyện Đ/c: Luân Tại cơ quan Hội CCB huyện
- 14h00p: Tuyên truyền giải phóng mặt bằng Đ/c: Anh, Thiệu, Tuấn, Luân, Hưng, Yến Khối 1
Thứ Năm
24/9
Sáng - 08h00p: Bàn giao giống bò thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Đ/c: Hữu, Anh, Vũ, Thành Khối 6
 - 9h00p: Làm việc với Công ty CPNS Tân Lâm Đ/c: Hữu, Dũng Hội trường UBND thị trấn
Chiều  Dự Đại hội Hội Khuyến học thị trấn Đ/c: Châu, Hữu, Hưng, Bình, Thiệu, Yến Hội trường UBND thị trấn
- 13h30p: Nắm tình hình cán bộ nguồn Đc: Luân, Sản Khối 1
Thứ Sáu
25/9
Sáng - 08h00p: Ra quân kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2020 Đ/c: Dũng Thị trấn Khe Sanh
- 08h00p: Dự hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện Đ/c: Khoa, Hải, Hữu Hội trường Huyện ủy
- 08h00p: Dự diễn đàn chi bộ khối 3B Đ/c: Anh UBND thị trấn
- 08h00p: Học tiếng Bru-Vân Kiều Đ/c: Hưng Trung tâm GDTX
- Tham gia sinh hoạt chi bộ Đ/c: Loan, Hưng, Hữu, Dũng, Bình  
Chiều - 14h00p: Học tiếng Bru-Vân Kiều Đ/c: Hưng, Yến Trung tâm GDTX
- Tham gia sinh hoạt chi bộ Đ/c: Hải, Sắc, Vũ  
Thứ Bảy
26/9
Sáng  Nghỉ    
Chiều  Nghỉ    
Chủ Nhật
27/9
Sáng  Nghỉ    
Chiều  Nghỉ    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID