LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 40 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ Hai
27/9
Sáng  Làm việc chuyên môn    
Chiều   -14h00p: Phối hợp với Văn phòng ĐKĐĐ giải quyết đơn kiến nghị - Đ/c: Vũ Khối 3B
Thứ Ba
28/9
Sáng  Làm việc chuyên môn    
Chiều  -14h30p: Chi trả kinh phí hỗ trợ GPMB - Đ/c: Hữu, Vũ, Huệ, Phương Khối 3B
Thứ Tư
29/9
Sáng  - 7h30p: Hội nghị học tập, quán triệt , triển khai thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW - Đ/c: Khoa, Hải, Hữu Trụ sở cơ quan Huyện uỷ
 - 9h30p: Hội nghị học tập, quán triệt , triển khai thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW - Đ/c: Khoa, Hữu Hội trưởng trụ sở HĐND&UBND huyện
Chiều  -14h00p: Hội nghị giao ban công tác XDCB và báo cáo nhu cầu các chương trình mục tiêu Quốc gia - Đ/c: Hữu, Huệ Hội trưởng HĐND&UBND huyện
 - 14h00p: Hội thẩm nhân dân - Đ/c: Bình Toà án nhân dân huyện
-14h00p: Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa thửa đất đề nghị cấp GCN quyền sử dụng đất - Đ/c: Vũ Khối 2
 -14h00p: Triển khai kế hoạch tổng rà soát hộ nghèo giai đoạn 2022 - 2025 - BCĐ tổng rà soát hộ nghèo Hội trưởng UBND thị trấn
Thứ Năm
30/9
Sáng  - 6h00p: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 - Công an, Châu, Luận, Vĩnh, Dũng, Hưng, Tuấn Tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
 - 8h00p: Họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 - BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn Hội trưởng UBND thị trấn
Chiều  Làm việc chuyên môn    
Thứ Sáu
01/10
Sáng  - Nhận cây cà phê thực hiện Đề án tái canh cây cà phê - Đ/c: Vũ Khối 3B
Chiều  -14h00p:  Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, báo cáo viên và DLXH 9 tháng đầu năm - Đ/c: Khoa, Hữu Hội trưởng tầng 3, trụ sở huyện uỷ
Thứ Bảy
02/10
Sáng  - Nhận cây cà phê thực hiện Đề án tái canh cây cà phê - Đ/c: Vũ Khối 3B, Khối 7
Chiều Nghỉ    
Chủ nhật
03/10
Sáng Nghỉ    
Chiều Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID