LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 41 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2019) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
07/10
Sáng 7h30’: Chào cờ đầu tháng 10 năm 2019 Toàn thể CB, CC cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
7h00’: Dự khai mạc “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2019 Đ/c Hải, Bạch, Anh Trường THCS Khe Sanh
Chiều 16h00’: Hội ý tuần UBND thị trấn CB, CC UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
08/10
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 14h00’: Giao ban Cụm ATLC-SSCĐ và ANTT quý III năm 2019 Đ/c Khoa, Quynh, Anh, Vĩnh, Vinh UBND xã Tân Hợp
Thứ 4
09/10
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 14h00’: Dự họp góp ý bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Hướng Hóa Đ/c Quynh Phòng họp số 1,
trụ sở UBND huyện
Thứ 5
10/10
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
11/10
Sáng 8h00’: Dự họp UBND huyện mở rộng Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID