LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 41 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 08/10 đến ngày 12/10/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
08/10
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
09/10
Sáng 8h00: Làm việc với Công an huyện Đ/c Quynh Hội trường UBND thị trấn
8h30:Nghiệm thu sơ bộ giống bò Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững khối 6 Đ/c Thanh Tại thôn Tân Hiệp, xã Tân Liên
(nhà ông Hoàng Đình Phố)
8h00: Dự kiểm tra công nhận lại đơn vị văn hóa giai đoạn 2005-2018 Đ/c Thanh, Châu Trường Mầm non Khe Sanh
Chiều  
Làm việc chuyên môn
   
Thứ 4
10/10
Sáng 7h30: Họp UBND tháng 10 năm 2018 Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00: Dự Hội nghị triển khai công tác Đại hội đại biểu UBMTTQVN thị trấn Đ/c Thanh Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
11/10
Sáng 7h30: Tham gia lớp tập huấn trọng tài môn Bóng chuyền và Bóng đá năm 2018 (02 ngày) Đ/c Châu Thành phố Đông Hà
8h30: Dự buổi làm việc nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện gió tại huyện Hướng Hóa Đ/c Quynh Tại UBND huyện
7h30: Tham gia thẩm định quyết toán ngân sách (01 ngày) Đ/c Sắc Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện
Chiều 14h00: Họp BCĐ thu thập thông tin dân cứ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Đ/c Quynh, các thành viên BCĐ Hội trường UBND thị trấn
Thứ 6
12/10
Sáng 8h00: Tham gia tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 Đ/c Thanh, Lan, khối trướng các khối Hội trường khách sạn Thái Ninh
8h00: Dự họp UBND huyện 9 tháng năm 2018 Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
7h30: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn hóa cơ sở năm 2018 (02 ngày) Đ/c Châu Thành phố Đông Hà
Chiều 14h00: Dự gặp mặt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 Đ/c Thanh Hội trường UBND huyện
14h00: Dự tọa đàm của Hội Nông dân thị trấn Đ/c Quynh Hội trường UBND thị trấn
15h00: Hội ý tuần
 
Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Trụ sở UBND thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID