LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 42 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
15/10
Sáng 8h00: Tham dự  giám sát của HĐND thị trấn tại khối 6 Đ/c Quynh Tại khối 6
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
16/10
Sáng 8h00: Họp UBND tháng 10 năm 2018 Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều  
14h00: Dự Tọa đàm kỷ niệm ngày truyền thống của các Ban Đảng
Đ/c Quynh, Thanh Hội trường UBND thị trấn
Thứ 4
17/10
Sáng 8h00: Tham dự  giám sát của HĐND thị trấn tại khối 5 Đ/c Thanh Tại khối 5
8h00: Tham dự  nghiên cứu hồ sơ tại Toà án nhân dân huyện Đ/c Quynh Tòa án nhân dân huyện
Hướng Hóa
8h00: Dự tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch (02 ngày) Đ/c Bình, Luận Hội trường khách sạn
 Khánh Phương
Chiều 14h00: Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và kiện toàn lại BCH Hội Khuyến học thị trấn Đ/c Thanh, Châu, Loan Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
18/10
Sáng 8h00: Khám sức khỏe của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (01 ngày) Đ/c Quynh, Thanh Trung tâm Y tế huyện
Hướng Hóa
8h00: Tham dự xét xử tại Toà án nhân dân huyện Hướng Hóa Đ/c Quynh Tòa án nhân dân huyện
Hướng Hóa
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
19/10
Sáng 8h00: Dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Đ/c Quynh, Luyện Hội trường UBND thị trấn
Chiều 15h00: Hội ý tuần
 
Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Trụ sở UBND thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID