LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 43 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 43 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

                                  (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)                                                                                 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai
18/10
Sáng  - 7h30p: Lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ
(Từ ngày 18/10 – 20/10/2021)
- Đ/c: Vĩnh - BCHQS huyện
Chiều - 13h00p: Trao kính chống giọt bắn cho bà con tiểu thương chợ Khe Sanh - Đ/c: Yến, Hưng, Tuấn, Phượng, Luân, Cuông Chợ Khe Sanh
  - 14h00p: Làm việc với BTC Huyện uỷ về công tác cán bộ BCH Đảng bộ TT Hội trường UBND TT
Thứ ba
19/10
Sáng  - 7h30p: Họp BTV Đảng uỷ BTV Đảng uỷ Hội trường UBND TT
 - 7h30: Thống kê bà con hội viên có nhu cầu xuất khẩu tại Nhật (Từ ngày 19/10 – 21/10/2021) - Đ/c: Hưng Các khối trên địa bàn TT
 - 8h30p: Họp quán triệt công tác phòng, chống dịch và tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 - Đ/c: Hữu Hội trường UBND huyện
Chiều - 14h00p: Trao kính chống giọt bắn cho Tổ giám sát covid cộng đồng - Đ/c: UBMTTQVN và các đoàn thể TT Hội trường UBND TT
Thứ tư
20/10
Sáng  - 8h00p: Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trường Mầm non Khe Sanh - Đ/c: Khoa, Bạch, Yến, Huệ, Loan Trường MN
Khe Sanh
 - 8h00p: Họp bàn, thống nhất xây dựng các tuyến đường giao thông thị trấn Khe Sanh - Đ/c: Hữu Hội trường UBND huyện
Chiều  - 14h00p: Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh - Đ/c: Khoa, Bạch, Yến, Huệ, Loan Trường MN
Bình Minh Khe Sanh
Thứ năm
21/10
Sáng  - 8h00p: Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh - Đ/c: Khoa, Bạch, Yến, Huệ, Loan Trường TH số 2 KS
Chiều  - Làm việc chuyên môn    
Thứ sáu
22/10
Sáng  - 7h30p: Làm việc với Hội Nông dân tỉnh về nâng cao chất lượng cà phê Khe Sanh - Đ/c: Hưng, Cuông Khối 1
 - 8h00p: Làm việc với Sở GTVT - Đ/c: Hữu Hội trường UBND huyện
Chiều  -14h00p: Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh - Đ/c: Khoa, Bạch, Yến, Huệ, Loan Trường TH số 1 KS
- 14h00p: Làm việc với Hội Nông dân tỉnh về nâng cao chất lượng cà phê Khe Sanh - Đ/c: Hưng, Cuông Khối 7
Thứ bảy
23/10
Sáng - 7h00p: Ra quân giải toả và xử lý tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo TTATGT (Từ ngày 15/10 – 05/11/2021) Ban ATGT TT, Khối MT và ĐT, Khối trưởng K1,K2,K3A Địa bàn TT
Chiều - 14h00p: Ra quân giải toả và xử lý tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo TTATGT (Từ ngày 15/10 – 05/11/2021) Ban ATGT TT, Khối MT và ĐT, Khối trưởng K1,K2,K3A Địa bàn TT
Chủ nhật
24/10
Sáng - 7h00p: Ra quân giải toả và xử lý tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo TTATGT (Từ ngày 15/10 – 05/11/2021) Ban ATGT TT, Khối MT và ĐT, Khối trưởng K1,K2,K3A Địa bàn TT
Chiều - 14h00p: Ra quân giải toả và xử lý tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo TTATGT (Từ ngày 15/10 – 05/11/2021) Ban ATGT TT, Khối MT và ĐT, Khối trưởng K1,K2,K3A Địa bàn TT

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID