LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 43 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 21/10 đến ngày 26/10/2019) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
21/10
Sáng 8h00’: Thực hiện điều tra thông tin đất ở, đất sản xuất của hộ gia đình có người khuyết tật trên địa bàn khối  3B Đ/c Lan Tại khối 3B
Chiều 14h00’: Thực hiện điều tra thông tin đất ở, đất sản xuất của hộ gia đình có người khuyết tật trên địa bàn khối  4 Đ/c Lan Tại khối 4
14h00’: Tham gia đoàn giám sát của TT HĐND thị trấn tại các trường học trên địa bàn thị trấn Khe Sanh Đ/c Khoa, Bạch, Sắc, Loan, Đào Tại Trường MN Khe Sanh
13h00’: Làm việc tại khối 6 về việc chuẩn bị mở lớp tập huấn của Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Đ/c Châu Tại khối 6
Thứ 3
22/10
Sáng 8h00’: Vận động bàn giao mặt bằng để thi công đường Đoàn Khuê, khối 4 Đ/c Khoa, Bạch, Quynh, Anh, Luân, Yến; theo Giấy mời Hội trường UBND thị trấn
9h30’: Họp về việc chuẩn bị thực hiện công tác bảo vệ thi công công trình đường Khóm 4, thị trấn Khe Sanh (thuộc dự án GMS) Đ/c Khoa, Bạch, Quynh, Anh, Vinh, Vũ, Long; theo Giấy mời Hội trường UBND thị trấn
8h00’: Thực hiện điều tra thông tin đất ở, đất sản xuất của hộ gia đình có người khuyết tật trên địa bàn khối  7 Đ/c Lan Tại khối 7
7h30’: Dự Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Đ/c Thắm TP. Đông Hà
7h30’: Tham gia giải cờ tướng tranh cúp Bảo Cường (03 ngày) Đ/c Châu Tại nhà hàng Bảo Cường, KS
Chiều 14h00’: Họp về công tác rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2020. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND thị trấn; Toàn thể Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn. Hội trường UBND thị trấn
14h00’: Tham gia đoàn giám sát của TT HĐND thị trấn tại các trường học trên địa bàn thị trấn Khe Sanh Đ/c Khoa, Bạch, Sắc, Loan, Đào Tại Trường MN Bình Minh Khe Sanh
14h00’: Thực hiện điều tra thông tin đất ở, đất sản xuất của hộ gia đình có người khuyết tật trên địa bàn khối 2 Đ/c Lan Tại khối 2
Thứ 4
23/10
Sáng 8h00’: Tổ chức bảo vệ thi công công trình đường Khóm 4, thị trấn Khe Sanh (thuộc dự án GMS) Đ/c Quynh, Tổ bảo vệ thi công Đường Đoàn Khuê, khối 4
8h00’: Dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đ/c Hương Tại phòng họp số 1, UBND huyện
8h00’: Dự Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2019 (01 ngày) Đ/c Anh Tại UBND xã Tân Hợp
8h00’: Thực hiện điều tra thông tin đất ở, đất sản xuất của hộ gia đình có người khuyết tật trên địa bàn khối 1 Đ/c Lan Tại khối 1
Chiều 14h00’: Tham gia đoàn giám sát của TT HĐND thị trấn tại các trường học trên địa bàn thị trấn Khe Sanh Đ/c Khoa, Bạch, Sắc, Loan, Đào Tại Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh
Thứ 5
24/10
Sáng 8h00’: Họp BCĐ phòng, chống dịch ở người thị trấn Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND thị trấn; Toàn thể BCĐ phòng, chống dịch ở người thị trấn; cán bộ, công chức cơ quan thị trấn; theo Giấy mời Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00’: Tham gia đoàn giám sát của TT HĐND thị trấn tại các trường học trên địa bàn thị trấn Khe Sanh Đ/c Khoa, Bạch, Sắc, Loan, Đào Tại Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh
14h00’: Dự đối thoại, giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án GMS trên địa bàn thị trấn Khe Sanh Đ/c Quynh, Anh; Khối 2, 4 Tại phòng họp số 1, UBND huyện
Thứ 6
25/10
Sáng 8h00’: Dự Hội nghị đối thoại, thảo luận về thu, chi ngân sách Đại diện TT HĐND TT Hội trường UBND huyện
Chiều 15h00’: Hội ý tuần UBND thị trấn Cán bộ, công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 7
26/10
Sáng 7h00’: Tổ chức ra quân chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng/bọ gậy phòng, chống sốt xuất huyết  tại tất cả các khối trên địa bàn thị trấn Khe Sanh Cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể thị trấn, các khối dân cư Tại các khối dân cư
Chiều Nghỉ    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID