LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 43 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 16/10 ĐẾN NGÀY 20/10/2017) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
16/10
Sáng 7h30:  Làm việc chuyên môn    
Chiều 13h30: Dự Hội nghị giao ban công tác Dân số quý III, đánh giá KQ chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ và triển khai Đề án giảm mất cân bằng giới thính khi sinh Đ/c Thanh Hội trường UBND xã
Tân Hợp
15h00: Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND TT Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
17/10
Sáng 8h00: Tập huấn, tuyên truyền Luật Trẻ em Đ/c Quynh, theo GM Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00: Kiểm tra thực tế mực nước hồ Tân Độ Đ/c Vũ Tại hồ Tân Độ
Thứ 4
18/10
Sáng 8h00: Kiểm tra diện tích đất GPMB để thi công trang hồ Khối 7 Đ/c Thanh, Vũ, Dũng Tại Khối 7
Chiều 14h00: Dự Toạ đàm kỷ niệm ngày truyền thống các Ban Đảng, Văn phòng cấp ủy Đ/c Quynh Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
19/10
Sáng 8h00: Giao ban tại BCH QS huyện Đ/c Vĩnh BCH Quân sự huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
20/10
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 15h00: Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND TT Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID