LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 44 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 44 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)

 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai
25/10
Sáng  - 8h00p: Sinh hoạt chi bộ - Đ/c: Vĩnh, Loan, Tuấn, Yến, Hưng Khối 1
- Đ/c: Hữu Khối 3B
 - 8h00p: Họp BCH Đảng Bộ TT - BCH Đảng bộ TT Hội trường UBND TT
Chiều  - 13h30p: Sinh hoạt chi bộ - Đ/c: Bạch, Lan, Phương, Liên, Ly Khối 3A
- Đ/c: Huệ Khối 3B
- Đ/c: Hải, Dũng Khối 7
 - 14h00p: Giải quyết đơn thư của ông Nguyễn Quốc Khánh – Khối 7 - Đ/c: Châu, Vũ Hội trường UBND TT
     - 14h00p: Họp BCH Huyện đoàn - Đ/c: Tuấn Hội trường UBMT huyện
Thứ ba
26/10
Sáng  - 7h30p: Tham gia đoàn kiểm tra LĐLĐ huyện - Đ/c: Bạch Các CĐCS xã Thanh
 - 7h30p: Kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng trên địa bàn thị trấn (Cả ngày) - Đ/c: Dũng Địa bàn TT
Chiều  - 14h00p: Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trường THCS Khe Sanh - Đ/c: Khoa, Bạch, Yến, Huệ, Loan Trường THCS
Khe Sanh
Thứ tư
27/10
Sáng  - 8h00p: Làm việc về xử lý công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn - Đ/c: Hữu, Vũ, Luận Hội trường UBND TT
Chiều  - 14h00p: Họp đoàn giám sát HĐND TT - Đ/c: Khoa, Bạch, Yến, Huệ, Loan Hội trường UBND TT
     - 14h00p: Họp BĐD Ngân hàng CSXH huyện (hoãn) - Đ/c: Hữu Hội trường UBND huyện
Thứ năm
28/10
Sáng  - 8h00p: Giải quyết đơn kiến nghị của ông Lê Hổ - Đ/c: Châu, Vũ, Khối trưởng, Trưởng ban CTMT khối 2 Nhà sinh hoạt
cộng đồng khối 2
Chiều  - 14h00p: Làm việc về công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn - Ban ATGT TT;
Bí thư, Khối trưởng, Trưởng BCTMT
khối 2, khối 3A
Hội trường UBND TT
Thứ sáu
29/10
Sáng  - 8h00p: Dự hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021 - Đại diện TTĐU; ĐD lãnh đạo UBND; BTT UBMTTQ;
ĐD lãnh đạo Hội CCB, Hội LHPN,
Hội ND, Đoàn TN; Trưởng BCTMT KDC các khối
Hội trường UBND TT
Chiều  - 14h00p: Họp rà soát, xét công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022  - ĐD lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND
- TV HĐNVQS TT
- Khối trưởng, Thôn đội trưởng các khối
Hội trường UBND TT
     - 14h00p: Họp BTV Hội ND huyện - Đ/c: Hưng Hội ND huyện
Thứ bảy
30/10
Sáng - 7h00p: Ra quân giải toả và xử lý tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo TTATGT (Từ ngày 15/10 – 05/11/2021) Ban ATGT TT, Khối MT và ĐT, Khối trưởng K1,K2,K3A Địa bàn TT
Chiều - 14h00p: Ra quân giải toả và xử lý tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo TTATGT (Từ ngày 15/10 – 05/11/2021) Ban ATGT TT, Khối MT và ĐT, Khối trưởng K1,K2,K3A Địa bàn TT
Chủ nhật
31/10
Sáng - 7h00p: Ra quân giải toả và xử lý tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo TTATGT (Từ ngày 15/10 – 05/11/2021) Ban ATGT TT, Khối MT và ĐT, Khối trưởng K1,K2,K3A Địa bàn TT
Chiều - 14h00p: Ra quân giải toả và xử lý tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo TTATGT (Từ ngày 15/10 – 05/11/2021) Ban ATGT TT, Khối MT và ĐT, Khối trưởng K1,K2,K3A Địa bàn TT

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID