LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 44 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 23/10 ĐẾN NGÀY 27/10/2017) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
23/10
Sáng 7h30:  Tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cán bộ Thông tin - Truyền thông cơ sở (03 ngày) Đ/c Châu Khách sạn Đông Trường Sơn- TP Đông Hà
Chiều 14h00:  Làm việc với Thanh tra huyện về việc khảo sát, nắm tình hình xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018 Đ/c Quynh, Thanh,
Sắc, Linh, Loan
Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
24/10
Sáng 7h30: Tham gia tập huấn vay vốn giải quyết việc làm Đ/c Lan,
các khối theo GM
Sàn giao dịch việc làm Hướng Hóa
8h00: Dự Lễ ra mắt Thi Đàn Việt Khe Sanh Đ/c Thanh Nhà hàng Chung Bằng,
Khe Sanh
8h00:  Làm việc về xác định mốc giới, ranh giới sử dụng đất các hộ dân gần công trình tràn hồ khối 7 Đ/c Vũ Tại Khối 7
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
25/10
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
26/10
Sáng 8h00: Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng viết và biên tập tin, bài trên trang/cổng thông tin điện tử Đ/c Châu Trung tâm CNTT tỉnh
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
27/10
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 15h00: Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND TT Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID