LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 45 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 45 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021)

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai
01/11
Sáng  - 8h00p: Làm việc thống nhất phương án sửa chữa đường giao thông - Đ/c: Hữu Phòng KT&HT
 - 9h00p: Hội ý cơ quan - CBCC Hội trường UBND TT
Chiều  - 14h00p: Dự Hội nghị thông qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 - Đại diện TTĐU; HĐND;
Đ/c: Hữu; Yến; Phượng; Luân; Tuấn; Hưng; TV BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
Hội trường UBND TT
Thứ ba
02/11
Sáng  - Làm việc chuyên môn    
Chiều  - 14h00p: Làm việc về công tác lập lại trật tự đô thị - Đ/c: Châu, Vinh, Dũng, Yến Hội trường UBND TT
Thứ tư
03/11
Sáng  - 7h30p: Dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 - Đ/c: Hữu Hội trường
UBND huyện
Chiều  - 14h00p: Kiểm tra và tham mưu giải quyết đề nghị của công dân - Đ/c: Châu, Dũng Hội trường
Phòng TN&MT
 - 14h00p: Họp BĐD ngân hàng CSXH huyện - Đ/c: Hữu Hội trường
UBND huyện
 - 14h00p: Làm việc về công tác lập lại trật tự đô thị - Đ/c: Vinh, Dũng, Yến Hội trường UBND TT
Thứ năm
04/11
Sáng  - 7h00p: Kiểm tra sức khoẻ cán bộ định kỳ - Đ/c: Khoa, Hải, Hữu, Yến, Bạch, Châu, Vinh Trung tâm y tế huyện Hướng Hoá
 - 9h30p: Họp bàn giải quyết nội dung đơn kiến nghị của ông Đinh Phương - Đ/c: Châu, Vũ Hội trường UBNDTT
 - 10h00p: Giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè đối với bà Nguyễn Thị Cúc – Khối 1 - Đ/c: Châu, Dũng Hội trường UBNDTT
Chiều  - Làm việc chuyên môn    
Thứ sáu
05/11
Sáng  - 8h00p: Giải quyết đơn kiến nghị về việc đề nghị hỗ trợ thiệt hại do điện gió Amacao - Đ/c Châu, Vũ Hội trường UBNDTT
Chiều  - 14h00p:Phối hợp với công ty Amacao đi khảo sát thực địa - Đ/c: Vũ Khối 6
Thứ bảy
06/11
Sáng - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    
Chủ nhật
07/11
Sáng  - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID