LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 45 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 05/11 đến ngày 09/11/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
05/11
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
06/11
Sáng 8h00: Tập huấn về lập danh sách tăng, giảm thành viên hộ gia đình và đối tượng tham gia BHYT (01 ngày) Đ/c Thanh, Lan Trụ sở BHXH huyện
Chiều 13h30: Dự bàn giao nhà Đại đoàn kết Đ/c Thanh, Châu Tại khối 7
13h30: Dự làm việc về công tác GPMB Đ/c Quynh Tại UBND huyện
Thứ 4
07/11
Sáng 8h00: Làm việc với đoàn kiểm tra của UBND huyện về kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đ/c Thanh, Vũ Tại thị trấn
Chiều 14h00: Họp xét đất khối 6 Hội đồng xét đất
thị trấn
Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
08/11
Sáng 8h00: Họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 Đ/c Quynh, theo giấy mời Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
09/11
Sáng  
8h00: Họp UBND tháng 11 năm 2018
Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
8h00: Làm việc với đoàn kiểm tra của UBND huyện về kiểm tra tình hình thực hiện nguồn vốn hỗ trợ sản xuất Đ/c Thanh, Vũ Tại thị trấn
8h00: Dự xem xét, thẩm định tại chỗ của Tòa án nhân dân huyện Đ/c Vũ Tại khối 3A
Chiều  
Làm việc chuyên môn
   
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID