LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 45 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 30/10 ĐẾN NGÀY 03/11/2017) (Lịch phát lần thứ nhất)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 45 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 30/10 ĐẾN NGÀY 03/11/2017) (Lịch phát lần thứ nhất)

 

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
30/10
Sáng 7h30:  Làm việc chuyên môn    
Chiều 14h00: Làm việc với Đoàn Thanh tra sở tài Chính Đ/C Quynh, Sắc Phòng TC – KH huyện
Thứ 3
31/10
Sáng 7h30: làm việc chuyên môn    
Chiều 14h00: Hội nghị quán triệt và tổ chức thực hiện các NQ, Kết luận, CTHĐ của Tỉnh ủy khóa XVI, HN lần thứ 6 BCH TW khóa XII. Toàn thể cán bộ Công chức Hội trường UBND thị trấn
Thứ 4
01/11
  8h00:  Dự hội nghị tổng kết tháng hành động vì Người cao tuổi Đ/c Thanh Hội trường UBND thị trấn
8h00: Họp thẩm định phương án di dời hệ thống cấp nước sinh hoạt . Đ/c Quynh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện
Chiêu 14h00: Họp xét hợp đồng cán bộ khuyến nông  và thú y thị trấn Đ/c Quynh, Thanh, Vũ Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
02/11
Sáng 7h30: Tham gia cùng đoàn làm việc của Ban KT-XH HĐND khóa X Đ/c Thanh, Vũ Phòng TN&MT huyện
Chiều 14h00: Tham gia cùng đoàn làm việc của Ban KT-XH HĐND khóa X Đ/c Thanh, Vũ Trung tâm MT &ĐT huyện
14h00: Dự HN đánh giá công tác đảm bảo trật tự ATGT 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2017 Đ/c Quynh Phòng họp số 1 – UBND huyện
Thứ6
03/11
Sáng 8h30: Làm việc với Sở TN&MT họp  bàn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc, tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy  CN QSD đất trên địa bàn Đ/c Thanh, Vũ Hội trường UBND thị trấn
  Chiều 13h30: Làm việc với huyện về c ấp giấy chứng nhận QSD đất Đ/c Thanh, Vũ Hội trường UBND thị trấn
  15h00: Hội ý tuần Toàn thể cán bộ công chức UBND TT Hội trường UBND thị trấn
 

 


Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID