LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 46 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 06/11 ĐẾN NGÀY 10/11/2017) (Lịch phát lần thứ hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
06/11
Sáng 7h00: Chào cờ đầu tháng Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
07/11
Sáng 8h00: phối hợp giải quyết vướng mắc đến công tác giải phóng mặt bằng tại tuyển đường Khối 4 Đ/c Thanh Tại Khối 4
Chiều 14h00: Dự thẩm định công nhận làng văn hóa xuất sắc năm 2017 Đ/c Thanh, Châu, BCĐ PT “TDĐKXDĐSVH: và CT gia đình thị trấn Tại Nhà văn hóa khối 3B 
Thứ 4
08/11
Sáng 7h30: Làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Tài chính
(03 ngày)
Đ/c Quynh, Sắc Hội trường UBND thị trấn
7h30: Dự Hội nghị ngày Pháp luật và triển khai một số văn bản hướng dẫn về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Đ/c Thanh, Luận, Bình Hội trường khu hành chính huyện
Chiêu 13h00: Dự Lễ ra mắt Chi bộ Trường MN Hiệp Đức Đ/c Quynh Trường MN Hiệp Đức
Thứ 5
09/11
Sáng 8h00: Tập huấn Luật Trẻ em Đ/c Lan Khách sạn Khánh Phương
8h30: Dự kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường MN Bình Minh Khe Sanh Đ/c Thanh Trường Bình Minh Khe Sanh
7h30: Dự họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Quý III Đ/c Quynh Phòng họp số 01 Trụ sở HĐND-UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ6
10/11
Sáng 8h00: Họp UBND thị trấn tháng 11 Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
8h00: Tham gia Đoàn kiểm tra v/v chấp hành pháp luật về môi trường và tài nguyên nước đối với các cơ sở chế biến cà phê trên địa bàn Đ/c Dũng Công ty Cổ phần Tân Lâm, Khối 1
7h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm kê rừng và họp BCĐ thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng và phát triển rừng huyện gđ 2017-2020 Đ/c Thanh, Vũ Phòng họp số 01 Trụ sở HĐND-UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID