LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 47 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
19/11
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 14h00: Dự Lễ đón nhận đơn vị văn hóa giai đoạn 2005-2018 và kỷ niệm 36 năm Ngày NGVN của Trường Mầm non Khe Sanh Đ/c Quynh, Thanh, Châu Trường Mầm non Khe Sanh
16h00: Dự kỷ niệm 36 năm Ngày NGVN của Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh Đ/c Quynh, Anh, Hải, Châu Tại Tường Vỹ quán (Tân Hợp)
Thứ 3
20/11
Sáng 8h00: Làm việc với đại diện đơn vị tư vấn thực hiện ISO về kiểm tra, hướng dẫn hồ sơ ISO chuẩn bị để Đoàn của tỉnh lên kiểm tra Công chức thị trấn Tại phòng làm việc của các bộ phận chuyên môn TT
8h00: Tham vấn cộng đồng về Cập nhật Kế hoạch Tái định cư (đường Hùng Vương – đoạn 2) Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị tại thị trấn Khe Sanh Đ/c Quynh, Vũ, theo giấy mời Hội trường UBND thị trấn
8h00: Thăm Trường THPT Hướng Hóa nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày NGVN 20/11 Đ/c Khoa, Thanh, Bạch, Loan Trường THPT Hướng Hóa
8h00: Thăm Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày NGVN 20/11 Đ/c Khoa, Thanh, Bạch, Loan Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh
8h00: Thăm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hướng Hóa nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày NGVN 20/11 Đ/c Khoa, Thanh, Bạch, Loan Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hướng Hóa
10h00: Dự kỷ niệm 36 năm Ngày NGVN của Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh Đ/c Khoa, Thanh, Bạch, Loan Trường Mầm non Bình Minh
Khe Sanh
8h00: Thăm Trường PTDT nội trú Hướng Hóa nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày NGVN 20/11 Đ/c Quynh, Anh, Hải, Châu Trường PTDT nội trú Hướng Hóa
8h00: Thăm Phòng Giáo dục huyện Hướng Hóa nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày NGVN 20/11 Đ/c Quynh, Anh, Hải, Châu Phòng Giáo dục huyện Hướng Hóa
Chiều 14h00: Dự kỷ niệm 36 năm Ngày NGVN của Trường Mầm non Hiệp Đức Đ/c Quynh, Anh, Hải, Châu Trường Mầm non Hiệp Đức
14h30: Dự kiểm tra, khảo sát thực tế và thống nhất phương án điều chỉnh hướng, tuyến công trình: sửa chữa đường Nguyễn Đình Chiểu Đ/c Thanh, Vũ Tại khối 3B
Thứ 4
21/11
Sáng 8h00: Tập huấn về soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc (05 ngày) Đ/c Dũng Tại Phòng Nội vụ huyện
8h00: Làm việc với cán bộ BHXH huyện Đ/c Lan Tại trụ sở UBND thị trấn
Chiều 14h00: Họp Ban Giảm nghèo thị trấn Ban Giảm nghèo thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
22/11
Sáng 7h30: Dự hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Ban chỉ đạo) Đ/c Thanh, Thắm Hội trường UBND huyện
Chiều 13h30: Dự nghiệm thu, nộp kết quả rà soát HN, HCN năm 2018 Đ/c Lan Phòng Lao động-TB&XH huyện
Thứ 6
23/11
Sáng 7h30: Dự hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Điều tra viên) (01 ngày) Đ/c Dũng, Ly, Quý, các điều tra viên Hội trường UBND huyện
Chiều  
15h00: Hội ý tuần
 
Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Trụ sở UBND thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID