LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 47 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 13/11 ĐẾN NGÀY 19/11/2017) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
13/11
Sáng  Làm việc chuyên môn    
Chiều 13h30: Họp đánh giá CB, CC năm 2017 Toàn thể CB, CC thị trấn Hội trường UBND TT
15h00: Họp Chi bộ cơ quan Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan Hội trường UBND TT
Thứ 3
14/11
Sáng 07h30: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Đ/c Quynh Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30: Làm việc với cán bộ được xét chọn làm Khuyến nông viên và Thú y viên thị trấn Đ/c Thanh Hội trường UBND thị trấn
14h00: Họp BCĐ giảm nghèo thị trấn Đ/c Thanh Hội trường UBND thị trấn
15h00: Làm việc với Thường trực HĐND thị trấn Đ/c Quynh, Sắc Hội trường UBND thị trấn
Tối 19h00: Dự liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm  30 năm ngày thành lập trường, 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận  Bằng khen của Bộ GD và ĐT, trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh Đ/c Thanh TT Văn hóa thông tin huyện
Thứ 4
15/11
Sáng 7h30: Dự Lễ kỷ niệm  30 năm ngày thành lập trường, 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận  Bằng khen của Bộ GD và ĐT tại trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh Đ/c Quynh, Thanh Trường MN Bình Minh Khe Sanh
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
16/11
Sáng 7h30: Dự ngày hội đại đoàn kết tại Khối 7 Đ/c Thanh Tại Khối 7
8h00: Dự Lễ kỷ niêm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Đ/c Quynh Hội trường trụ sở HĐND-UBND huyện
Chiều 14h00: Dự ngày hội đại đoàn kết tại Khối 6 Đ/c Thanh Tại Khối 6
14h00: Dự họp HĐNV Quân sự huyện Đ/c Quynh Ban chỉ huy Quân sự huyện
Thứ 6
17/11
Sáng  7h30: Tham gia lớp tập huấn trọng tài cơ sở năm 2017 (02 ngày) Đ/c Châu Tại TT GDNN-GDTX huyện
Chiều 14h00: Dự ngày hội đại đoàn kết tại Khối 2   Tại Khối 2
16h00: Tổ chức gặp mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Toàn thể CB, CC thị trấn Nhà hàng Bảo Cường, Khe Sanh
Thứ 7
18/11
Sáng 8h00: Dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Trường PTDT nội trú huyện Hướng Hóa Đ/c Thanh Trường PTDT nội trú huyện Hướng Hóa
8h00: Dự ngày hội đại đoàn kết tại Khối 4 Đ/c Quynh Tại Khối 4
Chiều Nghỉ    
Chủ Nhật
19/11
Sáng 10h30: Dự Lễ kỷ niêm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh Đ/c Quynh Nhà hàng Bằng Lăng Tím, Khe Sanh
Chiều Nghỉ    
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID