LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 48 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
25/11
Sáng  
8h00’: Tham gia sinh hoạt chi bộ Đảng tại các Chi bộ Đảng bộ ở khối dân cư
Đ/c Quynh, Loan, Vĩnh, Hưng, Yến Tại Khối 1
Đ/c Bình, Dũng Tại Khối 3B
Đ/c Châu Tại Khối 4
Đ/c Hải, Vũ, Sắc, Hiền Tại Khối 7
8h00’: Dự làm việc thỏa thuện mặt bằng tuyến đường dây và trạm biến áp tịa khối 3B Đ/c Quynh Tại Phòng KT-HT huyện
Chiều 15h30’: Tổ chức giao bò thuộc chương trình MTQG Đại diện lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBMT thị trấn; Đ/c Quynh, Vũ Tại Trung tâm học tập cộng đống khối 6
Thứ 3
26/11
Sáng 8h00’: Tham vấn cộng đồng Dự án điện gió Phong Liệu Đại diện lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBMT thị trấn; Đ/c Quynh,Hưng, Yến, Tuấn, Vũ, Dũng, theo Giấy mời Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00’: Làm việc với đoàn UBKT Huyện ủy Đ/c Khoa, Hải, Quynh, Bạch, Anh, Vĩnh, Châu Hội trường UBND thị trấn
Thứ 4
27/11
Sáng 9h00’: Dự khai trương Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Quảng Trị - Phòng Giao dịch Hướng Hóa Đ/c Quynh Tòa án nhân dân huyện
8h00’: Dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cán bộ chủ chốt (02 ngày) Đ/c Khoa, Hải, Quynh, Bạch, Anh Hội trường UBND huyện
Chiều 14h00’: Tham gia sinh hoạt chi bộ Đảng tại các Chi bộ Đảng bộ ở khối dân cư Đ/c Hải, Vũ, Sắc, Hiền Tại Khối 7
Thứ 5
28/11
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
29/11
Sáng 7h30: Tập huấn nghiệp vụ cán bộ làm công tác giảm nghèo bền vững năm 2019 (01 ngày) Đ/c Quynh, Anh, Yến, Hưng, Luân, Tuấn, Lan Tại KS. Khánh Phương
8h00’: Giao ban giữa TT HĐND huyện với TT HĐND các xã, thị trấn năm 2019 Đ/c Khoa, Bạch, Loan Hội trường UBND huyện
Chiều 14h00’: Dự họp UBND huyện mở rộng Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
14h00’: Hội ý tuần CB, CC UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID