LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 48 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
26/11
Sáng 7h30: Tham gia lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (13 ngày) Đ/c Dũng Trung tâm GDNN-GDTX huyện
8h00: Họp đánh giá công chức UBND thị trấn Toàn thể cán bộ, công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00: Sinh hoạt Chi bộ cơ quan thị trấn Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan Hội trường UBND thị trấn
15h00: Dự Họp khối thi đua các xã, thị trấn đường 9 Đ/c Quynh Tại Trụ sở UBND xã Tân Lập
Thứ 3
27/11
Sáng 8h00: Họp xét đất khối 5 Hội đồng xét đất thị trấn Hội trường UBND thị trấn
8h00: Tập huấn phần mềm quản lý tiền lương (01 ngày) Đ/c Sắc Khách sạn Thái Ninh
7h30: Dự hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Điều tra viên) (01 ngày) Đ/c Châu, Việt (điều tra viên khối 3A), Đức (điều tra viên khối 2) Hội trường UBMT huyện
Chiều 14h00: Họp xét đất khối 4 Hội đồng xét đất thị trấn Hội trường UBND thị trấn
15h30: Nghiệm thu công trình tuyến ống nước kênh mương khối 5 Đ/c Thanh, Vũ, Sắc, theo giấy mời Tại khối 5
Thứ 4
28/11
Sáng 7h30: Tập huấn về giải quyết kiến nghị, phản ánh về môi trường (02 ngày) Đ/c Vũ Tại TP. Đông Hà
Chiều 14h00: Họp đội ngũ Điều tra viên lập bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thị trấn Đ/c Thanh, Thắm, Châu, toàn bộ điều tra viên của thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
29/11
Sáng 7h30: Tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính (02 ngày) Đ/c Luận Tại TP. Đà Nẵng
Chiều 14h00: Dự hội nghị nhiệm kỳ Ban công tác Mặt trận khu dân cư 3A Đ/c Thanh Trung tâm học tập cộng đồng khối 3A
Thứ 6
30/11
Sáng 7h30: Đi dự làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Đ/c Quynh Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa
Chiều  
15h00: Hội ý tuần
 
Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Trụ sở UBND thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID