LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 27/11 ĐẾN NGÀY 01/12/2017) (Lịch phát lần thứ hai)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
27/11
Sáng  7h30: Đối chiếu văn bằng, chứng chỉ Đ/c Quynh, Thanh UBND xã Tân Lập
7h30: Thực hiện công tác đánh số, gắn biển số nhà tại các khối (Từ ngày 27/11 -01/12) Đ/c Dũng Khối 2
Chiều 14h00: Họp Chi bộ cơ quan tháng 11 Toàn thể Đảng viên Chi bộ cơ quan Hội trường UBND thị trấn
15h00: Đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức thị trấn Cán bộ, công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
28/11
Sáng 7h30: Làm việc với khối 7 về hồ sơ công trình xây dựng Đ/c Thanh, Dũng UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
29/11
Sáng (03 ngày) Tham gia tập huấn Đại biểu HĐND thị trấn Đ/c  Quynh, Thanh, Châu, Vĩnh UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
30/11
Sáng 8h00: Tham gia tập huấn Phần mềm quản lý văn bản qua mạng
 
Đ/c Quynh, Thắm UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn
 
   
Thứ 6
01/12
Sáng 8h00: Tham dự tập huấn nghiệp vụ quản lý môi trường cho cán bộ địa chính các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đ/c Vũ Trung tâm Hội nghị tỉnh
8h00: Họp triển khai kế hoạch rà soát, cập nhật, bổ sung thành viên hộ gia đình tham gia BHYT nhằm xác định mã số BHXH Đ/c Thanh, Lan Hội trường UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn
 
   
Thứ 7
02/12
Sáng 8h00: Đối thoại trực tiếp với các hộ chưa nhận tiền bồi thưởng GPMB làm các tuyến đường thuộc dự án GMS trên địa bàn Đ/c Quynh, theo Giấy mời Hội trường Khối 2
Chiều 14h00: Đối thoại trực tiếp với các hộ chưa nhận tiền bồi thưởng GPMB làm các tuyến đường thuộc dự án GMS trên địa bàn Đ/c Quynh, theo Giấy mời Hội trường Khối 4
Tối 19h30: Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội   Nhà học tập cộng đồng
 khối 5
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID