LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49 CỦA UBND THỊ TRẤN (TỪ NGÀY 27/11 ĐẾN NGÀY 01/12/2017) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
27/11
Sáng  7h30: Đối chiếu văn bằng, chứng chỉ Đ/c Quynh, Thanh UBND xã Tân Lập
7h30: Thực hiện công tác đánh số, gắn biển số nhà tại các khối (Từ ngày 27/11 -01/12) Đ/c Dũng Khối 2
Chiều 13h30: Đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức thị trấn Cán bộ, công chức thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
28/11
Sáng 7h30: Làm việc với khối 7 về hồ sơ công trình xây dựng Đ/c Thanh, Dũng UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
29/11
Sáng (03 ngày) Tham gia tập huấn Đại biểu HĐND thị trấn Đ/c  Quynh, Thanh, Châu, Vĩnh UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
30/11
Sáng Làm việc chuyên môn
 
   
Chiều Làm việc chuyên môn
 
   
Thứ 6
01/12
Sáng 8h00: Tham dự tập huấn nghiệp vụ quản lý môi trường cho cán bộ địa chính các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đ/c Vũ Trung tâm Hội nghị tỉnh
Chiều Làm việc chuyên môn
 
   
 

Thông báo
GIấy mời
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID