LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 50 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
09/12
Sáng 7h30’: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở (04 ngày) Đ/c Anh, Hưng, Luân, Yến, Tuấn Trung tâm BDCT huyện
10h00’: Hội ý tuần UBND thị trấn CB, Cc UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Chiều 13h30’: Dự Hội nghị :Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” và tổng kết công tác phòng, chống pháo nổ năm 2019 Cán bộ, công chức cơ quan thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 3
10/12
 
Sáng
7h00’: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2020 (01 ngày) BCH Quân sự, Công an TT Trung tâm Y tế huyện
8h30’: Dự làm việc tại Huyện ủy Đ/c Khoa, Hải, Quynh Huyện ủy Hướng Hóa
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
11/12
Sáng 8h00: Họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Đ/c Quynh, Anh, Luân, Yến, Hưng, Tuấn, Lan, Luận, Thắm Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00’: Họp rà soát, thống nhất, chuẩn bị kỳ họp thứ mười HĐND thị trấn Đ/c Khoa, Hải, Bạch, Quynh Anh, Sắc, Loan, Thắm Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
12/12
Sáng 7h30’: Họp xét phân loại cuối năm của Đảng ủy thị trấn Đảng ủy viên Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng thị trấn Hội đồng TĐ-KT thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 6
13/12
Sáng 7h30’: Dự khai mạc Giải bóng đá nam 11 người huyện Hướng Hóa chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ĐCSVN Đ/c Quynh, Châu Sân vận động huyện
Chiều 14h00’: Họp thông qua dự thảo lần 1 văn kiện Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 Tiểu ban văn kiện Hội trường UBND thị trấn
13h00’: Kiểm tra vay vốn  Đ/c Hưng Tại khối 7
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID