LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 50 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
10/12
Sáng 8h00: Họp chuẩn bị tổ chức Hội thi phòng chống ma túy 2018 Đ/c Quynh, Long-BVDPTT, Khối 6 (theo giấy mời) Trụ sở UBND thị trấn
9h00: Làm việc với Ban quản lý dự án huyện Đ/c Thanh, Vũ Trụ sở UBND thị trấn
Chiều 14h00: Dự họp bàn điều chỉnh giá đất và quỹ đất đấu giá năm 2019 Đ/c Quynh Phòng họp số 1 UBND huyện
 
15h00: Hội ý tuần
 
Toàn thể cán bộ, công chức thị trấn Trụ sở UBND thị trấn
Thứ 3
11/12
Sáng 8h30: Dự phiên làm việc về tái định cư đường Hùng Vương thuộc dự án GMS Đ/c Vũ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
Chiều 14h00: Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thị trấn Hội đồng TĐ-KT thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 4
12/12
Sáng 8h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Hội Người mù thị trấn Đ/c Thanh Hội trường UBND thị trấn
7h30: Tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ công tác giảm nghèo năm 2018 (01 ngày) Khối trưởng 8 khối dân cư Khách sạn Khánh Phương
Chiều 14h00: Dự Hội nghị TXCT với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 Toàn thể CB, CC UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
13/12
Sáng 8h00: Tập huấn công tác Tòa án (02 ngày) (Đã hoàn lại) Đ/c Quynh TP. Đà Nẵng
8h00: Dự kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đ/c Thanh, Vũ Phòng họp số 1 UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
14/12
Sáng 7h00: Đưa công dân đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2019 Đ/c Vĩnh Hội trường UBND thị trấn
Chiều 14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Hội Nông dân thị trấn Đ/c Thanh Hội trường UBND thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID