LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 51 CỦA UBND THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 17/12 đến ngày 21/12/2018) (Lịch phát lần thứ nhất)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
 
Thứ 2
17/12
Sáng 8h00: Dự bàn giao máy móc thiết bị để đi vào hoạt động sản xuất Đ/c Quynh Công ty TNHH Đại Lộc (khối 3A)
Chiều 14h00: Dự họp UBND huyện (mở rộng) Đ/c Quynh Hội trường UBND huyện
Thứ 3
18/12
Sáng 8h00: Làm việc với các hộ kinh doanh về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế Đ/c Quynh Trụ sở UBND thị trấn
Chiều Làm việc chuyên  môn    
Thứ 4
19/12
Sáng 8h00: Dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng Đ/c Quynh, Thanh Hội trường UBND huyện
7h30: Dự Hội nghị đầu bờ Dự án “Liên kết sản xuất, phát triển cây chanh leo trên địa bàn Hướng Hóa năm 2018” Theo giấy mời Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tân Hữu, xã Tân Liên
Chiều 14h00: Dự buổi ra mắt của Phân hội Hội Chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 thị trấn Khe Sanh Đ/c Quynh Hội trường UBND thị trấn
Thứ 5
20/12
Sáng 8h00: Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tòa án (02 ngày) Đ/c Quynh TP. Đà Nẵng
8h00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng – an ninh năm 2018 Đ/c Thanh, Vĩnh, Phó CATT Hội trường UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên  môn    
Thứ 6
21/12
Sáng Làm việc chuyên  môn    
Chiều 14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Công đoàn cơ sở thị trấn Toàn thể đoàn viên công đoàn Hội trường UBND thị trấn
 

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID