LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 52 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 52 CỦA CƠ QUAN THỊ TRẤN KHE SANH

 (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021)

                                                          

 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ hai
20/12
Sáng  - 7h30p: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng Khối 1 - ĐD BTV Đảng uỷ;
- Đ/c: Hữu, Yến, Hưng, Loan
Trung tâm HTCĐ
Khối 1
 - 7h30p: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng Khối 3B - Đ/c: Hải, Châu Nhà cộng đồng
Khối 3B
Chiều  - 13h30p: Dự họp Hội ND huyện - Đ/c: Hưng Hội ND huyện
 - 14h00p: Dự buổi báo cáo công tác tuyển quân năm 2022 của HĐNVQS TT - Các Đ/c Uỷ viên BTV Đảng uỷ;
- Đ/c: Hữu, Vĩnh, Trọng, Vinh, Sơn
Hội trường UBND TT
 - 15h00p: Họp HĐND huyện - Đ/c: Tâm, Yến, Tuấn Hội trường UBND huyện
Thứ ba
21/12
Sáng  - Làm việc chuyên môn    
Chiều  - 13h30p: Kiểm tra sử dụng vốn vay Khối 4 - Đ/c: Phượng, Ly Khối 4
 - 13h30p: Họp HĐND huyện - Đ/c: Tâm, Yến, Tuấn Hội trường UBND huyện
 - 14h00p: Làm việc với Chi hội 6 - Đ/c: Luân Khối 6
Thứ tư
22/12
Sáng  - 7h30p: Họp HĐND huyện (Cả ngày) - Đ/c: Tâm,Yến, Tuấn Hội trường UBND huyện
 - 7h30p: Dự tổng kết Chi hội 7 - Đ/c: Luân, Sản Khối 7
 - 8h00p: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng chống ma tuý - Đ/c: Hữu, Vinh, Lan, Hương Hội trường UBND TT
 - 8h00p: Giải quyết đơn kiến nghị của công dân - Đ/c: Châu, Vũ Phòng họp UBND TT
 - 8h00p: Tham gia xét xử - Đ/c: Bình TAND huyện HH
 - 9h30p: Kiểm tra hiện trường xử lý thoát nước Đ/c: Hữu Địa bàn thị trấn
Chiều  - Làm việc chuyên môn    
Thứ năm
23/12
Sáng  - 7h30p: Khám vét NVQS - Đ/c: Vĩnh, Trọng Trung tâm y tế huyện
 - 8h00p: Hội nghị tổng kết công tác Hội NCT TT - Đ/c: Châu Hội trường UBND TT
Chiều  - 13h30p: Làm việc với Hội CCB huyện - Đ/c: Luân Hội CCB huyện
 - 14h00p: Hội nghị sơ kết công tác GPMB và hỗ trợ thực hiện các dự án điện gió - Đ/c: Tâm, Hữu Hội trường UBND huyện
 - 14h00p: Thẩm định hồ sơ về việc cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ - Đ/c: Châu, Vũ Phòng TN&MT
Thứ sáu
24/12
Sáng  - 7h30p: Dự Đại hội điểm Hội cơ sở - Đ/c: Luân Thị trấn Lao Bảo
Chiều  - 14h00p: Hội nghị tổng kết Khối thi đua các xã, thị trấn đường 9 - Đ/c: Hữu, Loan Hội trường UBND TT
   - 14h00p: Hội nghị tổng kết các mô hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 - Đ/c: Châu, Vũ Hội trường UBND huyện
Thứ bảy
25/12
Sáng - 8h00p: Dự lễ kỳ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành dân số Việt Nam - Đ/c: Hương
 
 
Hội trường UBND huyện
Chiều  - Nghỉ    
Chủ nhật
26/12
Sáng  - Nghỉ    
Chiều  - Nghỉ    

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID