Lịch làm việc tuần 19 của UBND thị trấn (từ ngày 01 đến 05/5/2017)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
01/5
  Nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế
lao động (01/5)
   
Thứ 3
02/5
   
Nghỉ bù Lễ kỷ niệm ngày
Thống nhất (30/4)
 
   
 
  Thứ 4
03/5
Sáng Làm việc chuyên môn    
Sáng Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
04/5
Sáng 07h30: Họp đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra về chương trình Khuyến mải  Đ/c Thanh  Phòng KT – HT huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
05/5
Sáng 07h30: Giải quyết tranh chấp đất theo đơn Đ/c: Vũ Tại Khu đất tranh chấp
Chiều 15h00: Hội ý giao ban tuần    Toàn thể cán bộ, công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID