Lịch làm việc tuần 19 của UBND thị trấn (từ ngày 01 đến 05/5/2017)

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
01/5
  Nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế
lao động (01/5)
   
Thứ 3
02/5
   
Nghỉ bù Lễ kỷ niệm ngày
Thống nhất (30/4)
 
   
 
  Thứ 4
03/5
Sáng Làm việc chuyên môn    
Sáng Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
04/5
Sáng 07h30: Họp đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra về chương trình Khuyến mải  Đ/c Thanh  Phòng KT – HT huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
05/5
Sáng 07h30: Giải quyết tranh chấp đất theo đơn Đ/c: Vũ Tại Khu đất tranh chấp
Chiều 15h00: Hội ý giao ban tuần    Toàn thể cán bộ, công chức UBND thị trấn Hội trường UBND thị trấn

Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID