Website thị trấn Khe Sanh

http://thitrankhesanh.quangtri.gov.vn


Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

UBND thị trấn Khe Sanh phối hợp Công đoàn cơ sở thị trấn đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

Chiều ngày 26/02/2021, UBND thị trấn Khe Sanh phối hợp Công đoàn cơ sở thị trấn đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 nhằm đánh giá những kết quả đã thực hiện được trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.


Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Khoa, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn; ông Nguyễn Xuân Hữu, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thị trấn; ông Trần Văn Bạch - Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch CĐCS thị trấn cùng toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn thị trấn. 

Tại Hội nghị, Công đoàn cơ sở đã tiến hành kết nạp mới 04 đồng chí.


Hội nghị, đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của cơ quan thị trấn; báo cáo Tổng kết phong trào thi đua của Công đoàn cơ sở thị trấn năm 2020, phương hướng nhệm vụ năm 2021. Theo đó, trong bối cảnh tình kinh tế xã hội - quốc phòng - an ninh có nhiều bước đổi mới, toàn thể cán bộ, công chức của thị trấn đã đoàn kết quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, thể hiện được ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức. Ngoài ra, Hội nghị còn được nghe các báo cáo tình hình hoạt động của năm 2020 và phương hướng năm 2021 về thực hiện Quy chế dân chủ, công tác phong trào thi đua, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, báo cáo công tác tài chính năm,….   

 Hội nghị tập trung thảo luận vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là thảo luận thống nhất Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức của cơ quan với sự nhất trí 100% thành phần tham gia. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của toàn tập thể.

                                                                                                                                                                

Tác giả bài viết: Bùi Phượng