Triển khai "Tuần lễ cao điểm" phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn Khe Sanh

Triển khai "Tuần lễ cao điểm" phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn Khe Sanh

 03:24 28/07/2021

Thực hiện kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 24/7/2021 của UBDN thị trấn Khe Sanh về triển khai “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn từ ngày 24/7/2021 đến ngày 30/7/2021.

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID