Kế hoạch ung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thị trấn Khe Sanh

Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thị trấn Khe Sanh

Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin tại UBND thị trấn Khe Sanh

Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin tại UBND thị trấn Khe Sanh

Hướng Hóa ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Hướng Hóa ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy thành quả đạt được, trong những năm qua, huyện Hướng Hoá tiếp tục thực hiện tốt việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững danh hiệu "Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới".

Hướng Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015

Hướng Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác trọng tâm năm 2015; Ngày 02/7/2015, huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015.

UBND tỉnh làm việc với huyện Hướng Hóa

UBND tỉnh làm việc với huyện Hướng Hóa

Ngày 9/4/2015, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên làm việc với UBND huyện Hướng Hoá về kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 và định hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015 - 2020 của huyện.

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID