Hướng Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015

Thứ sáu - 10/07/2015 15:15

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác trọng tâm năm 2015; Ngày 02/7/2015, huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015.

Hướng Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015

Hướng Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015

Đến dự hội nghị, có đồng chí Hồ Thị Lệ Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; Đồng chí Võ Thanh - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Trần Đức Trung - Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.
     Sáu tháng đầu năm 2015, thời tiết không mấy thuận lợi, hạn hán kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân cũng như ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng của các loại cây trồng. Trước tình hình đó, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ theo kế hoạch đề ra. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng khá, huy động tốt các nguồn lực đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục ổn định, công tác đảm bảo an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định.
     Tổng diện tích gieo trồng đạt 8.545,1 ha; Tổng sản lượng lương thực đạt: 4.594 tấn. Tổng đàn gia súc hiện có  3.146 con trâu, 9.044 con bò,  24.737 con lợn,  6.327 con dê và 92.000 con gia cầm các loại. Trồng mới 250 ha rừng sản xuất, 36.667 cây bời lời đỏ, 500 cây bóng mát; khai thác rừng trồng 6.365 m3; cây trồng phân tán 1.731 m3; gỗ vườn nhà 465 m3; Ước tính thu nhập từ rừng là 5 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Có 01 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 08 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 11 xã đạt 5 - 9 tiêu chí. Không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 382.709 m2; Thực hiện các dịch vụ về cấp giấy chứng nhận QSD đất với tổng số tiền 1.718.650.000 đồng. Hỗ trợ giải phóng mặt bằng các tuyến đường, nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn tỉnh Quảng Trị; thực hiện dự án cơ sở hạ tầng khu cửa khẩu mở rộng; quy hoạch chi tiết khu dân cư mở rộng thị trấn Khe Sanh.
     Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định, giá trị sản xuất ước đạt: 1.120 tỷ đồng; Duy trì tốt các tuyến vận chuyển hành khách và hàng hoá. Khối lượng vận chuyển hàng hoá đạt 422 ngàn tấn, vận chuyển hành khách đạt 798,6 ngàn lượt người. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng đạt 1.051,8 tỷ đồng. Làm tốt công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại được quan tâm thường xuyên, góp phần bình ổn giá, thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hoá trên địa bàn huyện.
     Công tác thu ngân sách nhà nước đạt 75,21% kế hoạch, chi ngân sách đạt 62,56% kế hoạch. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt 37,23%. Tổng nguồn vốn phân bổ và giải ngân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm đạt 64.652 triệu đồng.
     Chỉ đạo thực hiện hoàn thành chương trình, nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục có nhiều chuyển biến, nền nếp kỷ cương dạy và học được giữ vững, môi trường giáo dục thân thiện ngày càng phát huy tác dụng, học sinh tích cực, tự giác trong học tập và rèn luyện.  Triển khai kịp thời công tác thông tin, tuyên truyền. Tổ chức tốt các chương trình văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Triển khai thi hành Hiến pháp, phổ biến, giới thiệu các Luật mới; Làm tốt công tác hộ tịch, chứng thực đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thực hiện tốt công tác Thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
     Đảm bảo an sinh xã hội, tiếp nhận và trao tặng 5.477 suất quà, trị giá 1.102,48 triệu đồng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện; cấp phát 535,29 tấn gạo cho 3.609 hộ nghèo, trẻ em mồ côi; hỗ trợ xây dựng nhà phòng chống ngập lụt cho 22 hộ nghèo với tổng kinh phí là 342 triệu đồng. Triển khai hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho  112 đối tượng có công cách mạng với tổng kinh phí 2.240 triệu đồng; xây dựng 05 nhà tình nghĩa với tổng số tiền 295 triệu đồng. Cấp 45.537 thẻ Bảo hiểm y tế năm 2015 với tổng kinh phí là 28.278.477.000 đồng; trao 90 con bò giống sinh sản cho 90 hộ nghèo.
     Công tác khám chữa bệnh cho người dân, phòng chống dịch bệnh được duy trì thường xuyên; khám và điều trị 32.413 lượt người;  Duy trì mức sinh hợp lý và tiến tới ổn định quy mô dân số trên địa bàn, xây dựng Làng không có người sinh con thứ 3 trở lên.
     Thực hiện tốt công tác tổ chức nhà nước, bổ nhiệm, phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; tuyển dụng viên chức sự nghiệp. Triển khai thực hiện Chính sách tinh giản biên chế. Tổ chức tổng kết thi đua khen thưởng năm 2014 và Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện lần thứ II giai đoạn 2015 -2020. Tiếp tục triển khai chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. Hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường và đúng theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt nhiệm vụ  Quốc phòng - Quân sự địa phương; đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
     Ngoài các nhiệm vụ phải tập trung chỉ đạo theo chương trình công tác trọng tâm năm 2015. Trong 6 tháng cuối năm 2015 hội nghị đã xác định cần tập trung:
     Phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Hoàn thành kế hoạch trồng rừng và các loại cây công nghiệp, trồng mới, tái canh cây cà phê và trồng mới cây cao su. Chủ động triển khai công tác phòng, chống lụt bão; Thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư. Tăng cường thu ngân sách. Chỉ đạo chặt chẽ công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
     Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2015 - 2016. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước và địa phương; Các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác dân số  - kế hoạch hóa gia đình. Xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà phòng chống ngập lụt cho hộ nghèo, nhà ở cho đối tượng chính sách, đối tượng có công. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật,thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
     Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiện toàn nhân sự, thực hiện chuyển đổi vị trí và luân chuyển các chức danh; Hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế; Thực hiện cải cách hành chính; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Tăng cường công tác thanh tra gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tri


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID