Công Văn: 82/GM-UBND

82/GM-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 29/05/2015

Giấy mời 8h ngày 04/6/2015 làm việc với xã Hướng Việt về đường giao thông ra khu sản xuất thôn Tà Rùng

Người ký duyệt: NhanhGon.vn Cơ quan / đơn vị ban hành: Chính phủ
Đơn vị / phòng ban: Tài nguyên môi trường Lĩnh vực: Giáo dục
Nội dung chi tiết
Nội dung chi tiết văn bản
Thông báo
Đăng nhập thành viên
 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID